BORD B F.E. Bording A/S B

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019

København, May 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESUME:

Bording Group fortsætter som marketing-teknologi fællesskab sin strategi omkring øget fokus på udvikling af nye software løsninger og samt nye marketing-teknologier.

Gruppens omsætning og indtjening faldt i 1. kvartal 2019, og var lavere end forventet. Omsætningsfaldet stammer fra Marketing Output Sverige, hvor frafald af betydende kunder, frasalget af MailIT AB og den svage valuta har bidraget.

 • Omsætningen faldt i 1. kvartal med -7,1% ifht. 1. kvartal 2018. Organisk omsætning faldt med -1,3%.
 • Kvartalets indtjening på EBIT niveau udgjorde 2,7 mDKK hvilket var et fald på -2,6 mDKK.
 • Resultat efter skat blev på 1,1 mDKK mod 4,4 mDKK i samme periode 2018.

Marketing Output:

 • Omsætningen udgjorde 100,1 mDKK hvilket er et fald på 11,4%. Organisk omsætning var stort set flad i Danmark (-0,6%), men faldt        -8,8% i Sverige.
 • EBIT faldt med 2,0 mDKK til 4,4 mDKK primært pga. omsætningsfald i Sverige samt frasalg af MailIT AB.

Software:

 • Omsætningen steg 4% til 22,0 mDKK.
 • EBIT faldt med 0,9 mDKK til 1,8 mDKK pga. fortsatte investeringer i markeds- og produktudvikling. 

Bureauer:

 • Omsætningen steg 1,5% til 28,6 mDKK.
 • EBIT var -0,3 mDKK i kvartalet mod 0,5 mDKK sidste år.

Balancen:

 • Pengestrømmen fra driften steg i kvartalet med 1,1 mDKK til 22,0 mDKK.
 • Nettorentebærende gæld udgør 113,9 mDKK ved udgangen af kvartalet.  Implementering af IFRS16 har øget den bogførte gæld med 44,7 mDKK.
 • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 186,6 mDKK hvilket er 1,2 mDKK lavere end ultimo 2018.

Forventning:

 • Forventningerne til årets omsætning og EBIT fastholdes på henholdsvis ca. 600-630 mDKK og ca. 20-25 mDKK.Læs hele meddelelsen i vedhæftede fil. 

Attachment

EN
23/05/2019

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by F.E. Bording A/S B

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch